Dobrodošli u Copechim

Chevron

Copechim grupa u svom sastavu objedinjuje nekoliko nezavisnih privatnih kompanija. Aktivno posluje u domenu energetike od 1973 godine.

Naše Aktivnosti

Osnovna delatnost grupe je međunarodna trgovina u oblasti energetike - sirova nafta, naftni derivati, gas - i petrohemije. Poslovanje se vrši putem direktnih ugovora sa proizvođačima iz Istočne Evrope ili preko barter aranžmana sa međunarodnim kompanijama.

Zahvaljujući svom znatnom iskustvu u Istočnoj Evropi, Copechim posluje i kao biznis posrednik, te pruža usluge savetovanja kompanijama koje žele raditi na istočnoevropskom tržištu.

Kontaktirajte Nas

Grupa sa sedištem u Cugu (Švajcarska), ima i svoja predstavništva u Moskvi, Beogradu i Zagrebu i Parizu.

Email us