Istorijat kompanije

Osnovan 1973. godine, sa ciljem razvijanja trgovine između zemalja Istočne i Zapadne Evrope, Copechim postaje važan poslovni partner najvećim naftnim i hemijskim kompanijama.

Kao pouzdan partner koji nastoji sklopiti win-win aranžmane, Copechim stiče renomirani ugled u industriji.

Od pada Sovjetskog Saveza i rata u bivšoj Jugoslaviji, Copechim razvija savetodavne aktivnosti za istočnoevropsko tržište sa naglaskom na energetskoj industriji, uključujući obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

Naši Aduti

Kredibilitet

Copechim je aktivan u energetskom sektoru pune četiri decenije i poznat kao pouzdan partner sa velikim iskustvom na evroazijskom tržištu.

Poznavanje istočnoevropskog tržišta

Sa timom međunarodnih stručnjaka i kancelarijama u Moskvi, Beogradu i Zagrebu, Copechim je razvio čvrstu mrežu pouzdanih partnera u regiji. Razumevanje načina razmišljanja i prepoznavanje lokalnih izazova u fokusu su naše ekspertize.

Efikasnost

Po veličini Copechim se svrstava u preduzeća srednje veličine, što omogućava veliku fleksibilnost i potpunu prilagodljivost.

Naše Vrednosti

Integritet

Naš moralni kredibilitet je naše najvrednije dobro.

Poštovanje

Nastojimo ostvariti win-win rešenja za sve naše partnere, gradeći kvalitetne i dugoročne odnose.

Preduzetnički duh

Uz kreativna i inovativna rešenja pravovremeno i visoko kvalitativno odgovaramo na zahtevne poslovne izazove svih zainteresovanih strana.